Główna » Artykuły, Gorący temat

Zapuszkuj MikroTika

21 października 2010 2 567 wyświetleń

Płyty Mikrotik zakłócają pasmo licencjonowane 1400MHz – 1427MHz

Płyty MikroTik RouterBoard są powszechnie używane przez dostawców internetu jako platforma do budowy stacji bazowych i stacji klienckich. Urządzenia RouterBoard posiadają oznaczenie CE co pozwala na wprowadzenie ich do obrotu na terenie Unii Europejskiej ale jednocześnie narzuca na produkt zgodność z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw UE. Deklaracja CE jest wiążąca prawnie dla podmiotu wystawiającego.
Pomimo to kontrola Urzędu Komunikacji Elektronicznej wykazała, że płyty serii RouterBoard RB133 oraz RB433 powodują zakłócenia w paśmie 1400MHz – 1427MHz. W tym wypadku pasmo było wykorzystywane przez urządzenia Centrum Badań Kosmicznych PAN. Natężenie pola elektromagnetycznego o częstotliwości 1400MHz w odległości 10m od urządzenia wynosiło 52 μVdB/m. W wyniku kontroli sprzęt MikroTik musiał zostać wyłączony.

Jak rozwiązać problem zakłócania ?

Klatka Faradaya stanowi barierę dla pola elektromagnetycznego.
Zainstalowanie urządzeń MikroTik wewątrz takiej klatki uniemożliwi
fali elektromagnetycznej wydostania się poza klatkę i co za tym
idzie zakłócanie urządzeń zewnętrznych. Typowymi klatkami Faradaya są metalowe skrzynki jak Gold Alubox badź Scame.
Jeżeli RouterBoard zainstalowany został w obudowie z tworzywa
sztucznego zalecane jest zastosowanie metalowego ekranu.
Elektromagnetczne odizolowanie RouterBoardów pozwoli uniknąć
potencjalnej kontroli UKE i związanych z tym konsekwencjami.

Płyty MikroTik RB433 oraz RB133 muszą bezwzględnie być instalowane w metalowych
skrzynkach lub ekranowanych obudowach z tworzywa sztucznego !


Warning: fsockopen(): unable to connect to identi.ca:80 (Connection refused) in /home/www/www.mikrotik.biz.pl/wp-includes/class-snoopy.php on line 1148